0892 38 62 43
0889 82 69 00

Email Маркетинг

Най-добрата онлайн бизнес стратегия - email маркетинг

Направен по подходящия начин резултатите са невероятни и то с минимален бюджет. При новосъздаден бизнес това е един от златните начини за реклама.
email маркетинг

Преимуществата на Email маркетинг

  • email маркетинг съобщенията могат лесно да бъдат проследени и да предоставят обратна информация чрез: автоматични отговори, отговори за получени / отворени писма, желания за отписване и др. Тези механизми служат за измерване на негативните / позитивните отговори и да се направят необходимите изводи за това дали е ефективна рекламата и ако не е – какво трябва да се промени.
  • В сравнение с други инвестиции като изпращане по пощата и печатни издания, за изпращането на email маркетинг и нюзлетъри не се изискват почти никакви средства.
Email маркетинг за вашия бизнес - услуга от Лоял Консулт
За кого е подходяща тази услуга?

За всеки, който:

 • иска да подобривръзката с минали и бъдещи клиенти
 • иска повече продажби
 • иска повече повторни продажби
 • иска автоматично увеличаване на имейл списъка с потенциални клиенти
 • иска да предложи по-добролично обгрижване на клиентите си
 • няма времеза подготовка и изпращане на имейл маркетинг кампании
 • няма квалифициран персонал за имейл маркетинг, а иска да получи най-добрата услуга

Какво ще спечелите?

 • Привличане на нови потенциални клиенти
 • Превръщане на сегашните ви клиенти в лоялни
 • Повишаване на доверието във вашия бизнес
 • Подобрена комуникация с клиентите, получаване на идеи от тях
 • Повишаване на продажбите за следващата година

Основни понятия и практики

Какво включва Цялостния email marketing за вашия бизнес
дигитален маркетинг
Маркетингова стратегия
Всяка маркетингова стратегия се състои от добре обмислени поредици от тактики, които да направят маркетинговия план по-ефективен. Имейл маркетингът е една от тях.
дигитален маркетинг
Подробна статистика
Знаете точно колко съобщения са изпратени, колко писма са прочетени, кои адресати са ги прочели, колко са кликнали, кои точно са кликнали, на кои линкове са кликнали.
дигитален маркетинг
Дизайн на съобщението
Освен че самото съобщение трябва да е добре написано, то трябва и да е достатъчно кратко за да привлече вниманието на човека, който го чете. Един от най-важните елементи е доброто заглавие
дигитален маркетинг
Регистрирайте повече продажби
Ще се погрижим и фокусираме върху изграждането на добра имейл маркетинг кампания, която ще увеличи продажбите ви и ще подобри позиционирането на бизнеса ви.