0892 38 62 43
0889 82 69 00

Email Маркетинг

Най-добрата онлайн бизнес стратегия - email маркетинг

Направен по подходящия начин резултатите са невероятни и то с минимален бюджет. При новосъздаден бизнес това е един от златните начини за реклама.
имейл маркетинг услуги
имейл маркетинг услуги

Преимуществата на Email маркетинг

  • Най-добрата онлайн бизнес стратегия е свързана с имейл маркетинг услуги. Направен по подходящ начин, той може да доведе до невероятни резултати с минимален бюджет. При новосъздаден бизнес, използването на тези услуги е един от златните начини за реклама.

   Преимуществата на имейл маркетинга са множество. Тези съобщения могат лесно да бъдат проследени и да предоставят обратна информация чрез автоматични отговори, отговори за получени/отворени писма, желания за отписване и други. Тези механизми служат за измерване на негативните/позитивните отговори и да се направят необходимите изводи за ефективността на рекламата. В сравнение с други инвестиции като изпращане по пощата и печатни издания, използването на имейл маркетинг услуги изисква почти никакви средства.

   Ако желаете да внедрите имейл маркетинг във вашия бизнес, Лоял Консулт може да ви предложи професионални решения. Нашите имейл маркетинг услуги са подходящи за всеки, който иска да подобри връзката с минали и бъдещи клиенти, да увеличи продажбите, да привлича нови потенциални клиенти и да предложи по-добро обгрижване на своите клиенти. Ние разполагаме с квалифициран персонал, готов да се погрижи за подготовката и изпращането на вашите имейл маркетинг кампании.

   Изборът на имейл маркетинг може да допринесе за привличане на нови потенциални клиенти, превръщане на сегашните клиенти в лоялни, повишаване на доверието във вашия бизнес, подобрена комуникация с клиентите и повишаване на продажбите за следващата година.

   Имейл маркетингът предлага различни стратегии, които могат да бъдат използвани за да се постигнат желаните резултати. Важно е да се изготви ефективна имейл маркетинг стратегия, която да отговаря на специфичните цели и нужди на вашия бизнес. Това може да включва създаване на персонализирани имейл кампании, управление на абонати, сегментация на базата данни, A/B тестване и др.

  • Имейл маркетинг услуги

  • Предоставят възможност за изграждане на по-тясна връзка с вашата целева аудитория чрез персонализирани и забележителни съобщения. Те могат да бъдат използвани за предоставяне на ценни информации, специални оферти, новини и събития от вашия бизнес. С помощта на имейл маркетинг услугите можете да поддържате редовен контакт с клиентите си и да им предоставите стойностни предложения.

   Имейл маркетинг услугите са отличен начин за привличане на внимание и задържане на клиенти. Създаването на качествени имейл кампании, които предоставят стойност на получателите, може да увеличи отваряемостта и реакцията на съобщенията ви. Това допринася за постигане на по-високи конверсии и по-голям успех на вашите маркетинг усилия.

   В заключение, имейл маркетинг  е силно ефективен инструмент за промоция и реклама на вашия бизнес. С правилно планиране и изпълнение, имейл маркетинг може да предостави значителни резултати с минимални разходи. Не пропускайте възможността да използвате имейл маркетинг услугите за подобряване на комуникацията с вашата аудитория, увеличаване на продажбите и изграждане на лоялност към вашия бранд. За консултация и предоставяне на нашите имейл маркетинг услуги, моля, свържете се с нас днес.

  • В сравнение с други инвестиции като изпращане по пощата и печатни издания, за изпращането на email маркетинг и нюзлетъри не се изискват почти никакви средства.

Имейл маркетинг услуги за вашия бизнес

За кого е подходяща тази услуга?

За всеки, който:

 • иска да подобривръзката с минали и бъдещи клиенти
 • иска повече продажби
 • иска повече повторни продажби
 • иска автоматично увеличаване на имейл списъка с потенциални клиенти
 • иска да предложи по-добролично обгрижване на клиентите си
 • няма времеза подготовка и изпращане на имейл маркетинг кампании
 • няма квалифициран персонал за имейл маркетинг, а иска да получи най-добрата услуга

Какво ще спечелите?

 • Привличане на нови потенциални клиенти
 • Превръщане на сегашните ви клиенти в лоялни
 • Повишаване на доверието във вашия бизнес
 • Подобрена комуникация с клиентите, получаване на идеи от тях
 • Повишаване на продажбите за следващата година

Основни понятия и практики

Какво включва Цялостния email marketing за вашия бизнес
имейл маркетинг
Маркетингова стратегия
Всяка маркетингова стратегия се състои от добре обмислени поредици от тактики, които да направят маркетинговия план по-ефективен. Имейл маркетингът е една от тях.
имейл маркетинг
Подробна статистика
Знаете точно колко съобщения са изпратени, колко писма са прочетени, кои адресати са ги прочели, колко са кликнали, кои точно са кликнали, на кои линкове са кликнали.
имейл маркетинг
Дизайн на съобщението
Освен че самото съобщение трябва да е добре написано, то трябва и да е достатъчно кратко за да привлече вниманието на човека, който го чете. Един от най-важните елементи е доброто заглавие
имейл маркетинг
Регистрирайте повече продажби
Ще се погрижим и фокусираме върху изграждането на добра имейл маркетинг кампания, която ще увеличи продажбите ви и ще подобри позиционирането на бизнеса ви.